Siuntion Ratsastajat ry:n kannustusraha vuonna 2019 nyt jaettavana

seuraavin säännöin II- ja III- tasolla kilpailleille ratsastajille :

KANNUSTUSRAHA JA II- ja III- tason KILPAILULUPIEN MAKSAMINEN VUONNA 2019 SEURAAVASTI :

Kilpailukauden lopussa, II- ja III- tason ratsastajana, Siuntion Ratsastajia kilpaillessasi edustaneena voit hakea yhdessä kannustusrahan ( 50 eur ) kanssa maksamasi kilpailuluvan summan takaisin, näille ehtona 3 hyväksyttyä tulosta / kausi kilpailuluvan mukaisella tasolla. Samalla maksetaan sijoituksista Bonus . Luvat ja bonukset maksetaan kauden lopussa sponsorirahastosta, joka on hyväksytty etukäteen edellisen syyskokouksen budjetissa. Jos hakijoita on enemmän kuin mitä budjettiin on varattu, jaetaan summa hakijoiden kesken.

Nyt voit hakea kannustusrahaa !

Lähetä hakemuksesi 09.12.2019 mennessä sähköpostitse seuramme rahastonhoitajalle
reetta.vallisto@gmail.com

Lisäksi jokaisesta sijoituksesta II- ja III- tason kilpailuissa saa 5 €/ sijoitus.
Hakemuksessa mainittava seuraavat tiedot :
-nimi
-kilpailupaikka ja pvm
-luokat
-tulos/sijoitus
-tilinumerosi

Taso II D- kilpailulupa : 30 euroa / vuosi 2019

Taso III A- kilpailulupa : 150 euroa / vuosi 2019

Kannustusraha : 50 euroa / vuosi 2019

Yhteistyöterveisin: Siuntion Ratsastajien hallitus