Siuntion Ratsastajat ry:n kannustusraha vuonna 2022.

Seuraavin säännöin alue- ja kansallisella tasolla kilpailleille ratsastajille :

KANNUSTUSRAHA JA alue- ja kansallisen tason KILPAILULUPIEN MAKSAMINEN VUONNA 2022 SEURAAVASTI :

Kilpailukauden lopussa, alue- ja kansallisen tason ratsastajana, Siuntion Ratsastajia kilpaillessasi edustaneena voit hakea yhdessä kannustusrahan ( 50 eur ) kanssa maksamasi kilpailuluvan summan takaisin, näille ehtona 3 hyväksyttyä tulosta / kausi kilpailuluvan mukaisella tasolla. Samalla maksetaan sijoituksista Bonus . Luvat ja bonukset maksetaan kauden lopussa sponsorirahastosta, joka on hyväksytty etukäteen edellisen syyskokouksen budjetissa. Jos hakijoita on enemmän kuin mitä budjettiin on varattu, jaetaan summa hakijoiden kesken.

Muista hakea kannustusrahaa !

Lähetä hakemuksesi 15.12.2022 mennessä sähköpostitse seuramme rahastonhoitajalle
reetta.vallisto@gmail.com

Lisäksi jokaisesta sijoituksesta alue- ja kansallisen tason kilpailuissa saa 5 €/ sijoitus.
Hakemuksessa mainittava seuraavat tiedot :
-nimi
-kilpailupaikka ja pvm
-luokat
-tulos/sijoitus
-tilinumerosi

ALUE kilpailulupa : 30 euroa / vuosi 2022

KANSALLINEN kilpailulupa : 150 euroa / vuosi 2022

Kannustusraha : 50 euroa / vuosi 2022

Yhteistyöterveisin: Siuntion Ratsastajien hallitus